ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Diagnoza spektrum autyzmu

COURSE PRICE FOR FREE

Diagnoza spektrum autyzmu

Nauczyciel

Bartosz Ponichtera

Kategoria

Pracownia Rozwoju

Course Attendees

Still no participant

Rzetelna diagnoza daje możliwość dobrania odpowiednich oddziaływań terapeutycznych. Często też daje dzieciom i rodzicom poczucie ulgi. Dotychczasowe trudności mają swoje wyjaśnienia. Diagnoza pozwala też lepiej rozumieć zachowania dziecka, a co za tym idzie również skutecznie na nie reagować. W efekcie rodzicom i dzieci mają szansę na budowanie lepszej realacji, pełnej akceptacj i zrozumienia.

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia Zajęcia Zajęcia Zajęcia

Course Reviews

Still no reviews

Badanie ADOS i ADI-R w Pracowni Rozwoju  Warszawa Bielany

 

Diagnoza zaburzeń ze spektrum Autyzmu (ASD), to złożony proces składający się z kilku etapów. W Pracowni Rozwoju na Bielanach w ramach diagnozy autyzmu wykorzystujemy dwa narzędzia: badanie ADOS-2, przeznaczone dla dzieci i dorosłych (dzieci od 12 miesiąca życia oraz wystandaryzowany wywiad ADI-R. Są to aktualnie najczęściej zalecane i cenione narzędzia do diagnozy spektrum.

 

Badanie ADOS, jest to częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, umożliwiający zebranie informacji na temat komunikacji, wzajemności interakcji społecznych i ograniczonych lub powtarzanych zachowań. Test składa się z 5 modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem (minimalny wiek to 12 miesięcy) i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Badanie trwa ok 60 min i jest wykonywane w gabinecie.

 

W naszej pracowni badanie ADOS jest rejestrowane w wersji audio-video w celu weryfikacji przez diagnostę wstępnej oceny. Wydłuża to proces analizy wyników, jednak daje możliwość dokładniejszej analizy materiału.

 

ADI-R to w wysokim stopniu wystandaryzowany wywiad składający się z 93 pytań odnoszących się do trzech dziedzin funkcjonowania tj.: języka i komunikacji; wzajemności interakcji społecznych; oraz ograniczonych, powtarzalnych i stereotypowych wzorców zachowań oraz zainteresowań. Wywiad przeprowadzany jest z rodzicami . Wywiad trwa od 2 do 3,5h. Może być przeprowadzony w gabinecie lub zdalnie.

 

ADOS-2 i ADI-R wzajemnie się uzupełniają. Zalecane jest wykonanie obu tych testów. ADOS-2 służy ocenie zachowania występującego „tu i teraz”. Natomiast jednym z głównych celów wywiadu ADI-R jest poszukiwanie cech autystycznych we wczesnym dzieciństwie, co jest ważne dla diagnozy różnicowej.

 

Po wykonaniu obu badań diagnosta przygotowuje opinię psychologiczną – opis wyników badania przez diagnostę. Odbywa się również spotkanie w celu jej omówienia oraz ewentualnych zaleceń, np. konsultacji psychiatrycznej. O końcowej diagnozie decyduje bowiem zawsze lekarz psychiatra.

 

Etapy badania zaburzeń ze spektrum Autyzmu w Pracowni Rozwoju Warszawa Bielany:

  1. Wywiad diagnostyczny – ADI-R – czas 2 - 3,5 godziny (na żywo/online)
  2. Badanie ADOS-2 – badanie dziecka, czas ok 60 min (na żywo)
  3. Omówienie wyników badania i przekazanie pisemnej opinii psychologicznej oraz ew. dalszych zaleceń - 50 min.(nażywo/online)
 

Zespół

Bartosz Ponichtera

Psycholog diagnosta
WIĘCEJ

Price : Free

Dzieci od 1 do dorosły

Otwarte 16.30-20.30

Ul. Kleczewska 23, Warszawa

Psycholog Warszawa Bielany

Question