Jestem absolwentką Pedagogiki Specjalnej o specjalności tyflopedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Jestem certyfikowaną Terapeutką ręki i stopy oraz Trenerką Umiejętności Społecznych. Ukończyłam również kurs NVC – Porozumienie bez przemocy. Stale biorę udział w szkoleniach, podczas których doskonalę warsztat pracy.

Doświadczenie w pracy pedagogicznej i terapeutycznej zdobywam pracując w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci Słabowidzących, a także przeprowadzając diagnozy i prowadząc terapię integracji sensorycznej.

Szczególnie ważna jest dla mnie partnerska relacja z dzieckiem, która pomaga w efektywnym działaniu na zajęciach oraz wspiera wewnętrzną motywację dziecka. Staram się podczas zajęć integracji sensorycznej budować poczucie własnej wartości i sprawczości dzieci. W Przedszkolu i Pracowni Rozwoju prowadzę terapię i diagnozę integracji sensorycznej.