Cały Dzień - 8:00-17:00
Pół Dnia - 8:00-13:00
Karnet 25 Godzin
Wyżywienie
Opłata rekrutacyjna
Przedszkole
2090 zł2090 zł
1690 zł 1690 zł
875 zł875 zł
23 zł/ dzień23 zł/ dzień
900 zł 900 zł
Żłobek
2290 zł 2290 zł
1890 zł 1890 zł
875 zł 875 zł
23 zł/ dzień23 zł/ dzień
900 zł 900 zł
Konsultacje Psychologiczne 50 min
Poradnictwo Wychowawcze 50 min
Terapia Dzieci i Młodzieży 50 min
Terapia integracji sensorycznej 50 min
Trening Umiejętności Społecznych
Spotkanie kwalifikujące na TUS
Zajęcia adaptacyjne 60 min
Zajęcia adaptacyjne - karnet 4 zajęcia
Badanie ADOS-2 i ADI-R
Pracownia rozwoju
200 zł200 zł
200 zł 200 zł
180 zł180 zł
160 zł160 zł
1200 zł1200 zł
200 zł 200 zł
55 zł 55 zł
180 zł 180 zł
1300 zł 1300 zł

Przedszkole

CAŁY DZIEŃ
2090 zł 100
per year
8.00-17.008.00-17.00
PÓŁ DNIA
1690 zł 100
per year
8.00-13.008.00-13.00
KARNET 25 GODZIN
875 zł 100
per year
WYŻYWIENIE
23 zł / dzień 100
per year
OPŁATA REKRUTACYJNA
900 zł 100
per year

Żłobek

CAŁY DZIEŃ
2290 zł 100
per year
8.00-17.008.00-17.00
PÓŁ DNIA
1890 zł 100
per year
8.00-13.008.00-13.00
KARNET 25 GODZIN
875 zł 100
per year
WYŻYWIENIE
23 zł / dzień 100
per year
OPŁATA REKRUTACYJNA
900 zł 100
per year

Pracownia Rozwoju

Konsultacje psychologiczne
200 zł 100
per year
50 min50 min
Poradnictwo wychowawcze
200 zł 100
per year
50 min50 min
Terapia dzieci i młodzieży
180 zł 100
per year
50 min50 min
T. integracji sensorycznej
160 zł 100
per year
50 min50 min
Zajęcia TUS
1200 zł 100
per year
12 zajęć x 90 min12 zajęć x 90 min
Spotkanie kwalifikujące - TUS
200 zł 100
per year
50 min50 min
Badanie ADOS-2 i ADI-R
1300 zł 100
per year
3-5 godz.3-5 godz.
Zajęcia adaptacyjne
55 zł 100
per year
60 min60 min
Zajęcia adaptacyjne
180 zł 100
per year
karnet 4 zajęciakarnet 4 zajęcia