Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo – wychowawcza na UKSW. Aktualnie kontynuję naukę na studiach magisterskich.

Ukończyłam kurs NVC – Porozumienie bez Przemocy oraz szkolenie z Pierwszej pomocy przedmedycznej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy małemu dziecku.

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z dziećmi podczas praktyk w przedszkolach, świetlicach oraz innych placówkach opiekuńczych.

Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo radości i poczucie spełnienia. Mam dużo cierpliwości i każde dziecko otaczam ciepłą, troskliwą opieką. Staram się być dla naszych Brzdąców wsparciem, gdy tego potrzebują, ale jednocześnie dając im dużo przestrzeni do samodzielnego działania.

Lubię moją pracę! Tu każdy dzień jest wyjątkowy, bo Brzdące codziennie zaskakują mnie swoimi nowatorskimi pomysłami! 😉

W Brzdącach na łące pracuję jako opiekunka w żłobku.