Ukończyłem Psychologię na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Warszawie. Jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym w Szkole Psychoterapii Dialog w Warszawie.

Ukończyłem szkolenia w zakresie zaawansowanej diagnozy psychologicznej. Posiadam m.in. certyfikaty uprawniające do przeprowadzania testu ADOS-2  służącego do badania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz Standford-Binet 5 do diagnozy intelektu i funkcji poznawczych. Wykonuję również testy służące diagnozie ADHD.

Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta grupowy, psychoterapeuta zajęciowy oraz diagnosta w Specjalistycznym Centrum Terapii Gedeon Medica w Piasecznie oraz w Konstancinie-Jeziornej. Centrum zajmuje się stacjonarnym, całodobowym leczeniem pacjentów z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Należę do interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, z którym regularnie uczestniczę w superwizji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty PTP. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

W Pracowni Rozwoju na Bielanach zajmuję się diagnozą psychologiczną w kierunku spektrum autyzmu i ADHD.