ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Psycholog

COURSE PRICE FOR FREE

Psycholog

Nauczyciel

Małgorzata Brach

Kategoria

Pracownia Rozwoju

Course Attendees

Still no participant

Pracownia rozwoju, to miejsce, w którym dzieci i rodzice otrzymują wsparcie w: nabywaniu kompetencji społecznych, nauce kontrolowania wybuchów złości i agresji, przełamywaniu nieśmiałości, nauce jak radzić sobie z lękiem i smutkiem, rozwijaniu umiejętności adaptacji w nowych miejscach i sytuacjach, kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w szkole, uczeniu się respektowania zasad, rozwiązaniu problemów z jedzeniem, spaniem, treningiem czystości, w trudnych przeżyciach i sytuacjach, takich jak rozstanie rodziców, śmierć osoby bliskiej lub wypadek

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia Zajęcia Zajęcia Zajęcia

Course Reviews

Still no reviews

Psycholog

 

Wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców prowadzimy w Pracowni Rozwoju na Bielanach.

Rodzicom pomagamy rozwiązywać problemy wychowawcze, wspieramy ich w pokonywaniu trudności wynikających z nieneurotypowego rozwoju dzieci oraz z kryzysów rodzinnych, rozwojowych, sytuacyjnych. Wspieramy rodziców w pozytywnej komunikacji i wspólnie poszukujemy nowych sposobów radzenia sobie. Działamy w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki.

 

W pracy z dziećmi i młodzieżą szczególną uwagę przykładamy do nawiązania relacji, będącej bazą do dalszej pracy terapeutycznej.   Dążymy do rozwiązania zgłaszanego problemu, ale również wzmacniamy poczucie własnej wartości i sprawstwa. Dzięki profesjonalnemu wsparciu nasi podopieczni nabywają umiejętności radzenia sobie, rozwijają kompetencje rozumienia swoich potrzeb i emocji, a rodzice uczą się być dla nich wsparciem w tym procesie, czerpiąc radość i satysfakcję z pełnienia swojej roli.

 

Prowadzimy następujące formy wsparcia:

  • Konsultacje psychologiczne,
  • Poradnictwo wychowawcze,
  • Terapię indywidualną dzieci i młodzieży,
  • Zajęcia TUS - Treningi umiejętności społecznych
  • Warsztaty dla rodziców

Zespół

Małgorzata Brach

Psycholożka, psychoterapeutka
WIĘCEJ

Aleksandra Urman

Psycholożka, psychoterapeutka
WIĘCEJ

Bartosz Ponichtera

Psycholog diagnosta
WIĘCEJ

Price : Free

Dzieci od 1 do 18 lat

Otwarte 16.30-20.30

Ul. Kleczewska 23, Warszawa

Psycholog Warszawa Bielany

Question