Badanie ADOS i ADI-R w Pracowni Rozwoju  Warszawa Bielany

Diagnoza zaburzeń ze spektrum Autyzmu (ASD), to złożony proces składający się z kilku etapów. W Pracowni Rozwoju na Bielanach w ramach diagnozy autyzmu wykorzystujemy dwa narzędzia: badanie ADOS-2, przeznaczone dla dzieci i dorosłych (dzieci od 12 miesiąca życia oraz wystandaryzowany wywiad ADI-R. Są to aktualnie najczęściej zalecane i cenione narzędzia do diagnozy spektrum.

Dlaczego warto diagnozować?

Rzetelna diagnoza daje możliwość dobrania odpowiednich oddziaływań terapeutycznych. Często też daje dzieciom i rodzicom poczucie ulgi. Dotychczasowe trudności mają swoje wyjaśnienia. Diagnoza pozwala też lepiej rozumieć zachowania dziecka, a co za tym idzie również skutecznie na nie reagować. W efekcie rodzicom i dzieci mają szansę na budowanie lepszej realacji, pełnej akceptacj i zrozumienia.

Badanie ADOS, jest to częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, umożliwiający zebranie informacji na temat komunikacji, wzajemności interakcji społecznych i ograniczonych lub powtarzanych zachowań. Badanie trwa ok 60 min i jest wykonywane w gabinecie.

 W naszej pracowni badanie ADOS jest rejestrowane w wersji audio-video w celu weryfikacji przez diagnostę wstępnej oceny. Wydłuża to proces analizy wyników, jednak daje możliwość dokładniejszej analizy materiału.

ADI-R to w wysokim stopniu wystandaryzowany wywiad odnoszący się do trzech dziedzin funkcjonowania tj.: języka i komunikacji; wzajemności interakcji społecznych; oraz ograniczonych, powtarzalnych i stereotypowych wzorców zachowań oraz zainteresowań. Wywiad przeprowadzany jest z rodzicami . Trwa od 2 do 3,5h. Może być przeprowadzony w gabinecie lub zdalnie.

Po wykonaniu obu badań diagnosta przygotowuje raport, który omawia na spotkaniu z rodzicami, wtedy również przekazuje ew. zalecenia, np. konsultacji psychiatrycznej. O końcowej diagnozie decyduje bowiem zawsze lekarz psychiatra.

Etapy badania zaburzeń ze spektrum Autyzmu w Pracowni Rozwoju Warszawa Bielany:

  1. Wywiad diagnostyczny – ADI-R – czas 2 – 3,5 godziny (na żywo/online)
  2. Badanie ADOS-2 – badanie dziecka, czas ok 60 min (na żywo)
  3. Omówienie wyników badania i przekazanie pisemnej opinii psychologicznej oraz ew. dalszych zaleceń – 50 min.(nażywo/online)