Terapia SI Warszawa Bielany

Integracja sensoryczna to zdolność do przetwarzania, analizowania i kategoryzowania bodźców ze środowiska i z naszego ciała.  Dzięki niej nabywamy umiejętności reagowania na to co się dzieje wokół nas. Mózg odwołuje się do przebytych doświadczeń i informuje nas jak powinniśmy zareagować.

Zaburzenia integracji sensorycznej mają wpływ na pracę układu nerwowego, zdolności poznawcze (w tym czas koncentracji uwagi), a także umiejętności w obszarze społeczno-emocjonalnym. Mają znaczenie dla nabywania podstawowych umiejętności takich jak umiejętności samoobsługowe, jazda na rowerze, czynności manualne, czy chodzenie po schodach.

Terapia integracji sensorycznej skierowana jest do dzieci, które charakteryzuje:

  • zbyt mała lub nadmierna wrażliwość na bodźce wzrokowe, słuchowe i dotykowe
  • problemy w zakresie koncentracji uwagi lun wykazujące trudności w uczeniu się,
  • dzieci z nadmierna impulsywnością lub aktywnością ruchową, z ADHD
  • z problemami w koordynacji ruchowej, z osłabieniem mięśni posturalnych
  •  z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego, rozwoju mowy
  • dzieci wycofane społecznie, z wysokim poziomem lęku,
  • dzieci w spektrum autyzmu

Zajęcia SI prowadzone są indywidualnie w aktrakcyjnej dla dzieci formie w specjalnie przygotowanej sali wyposażonej w certyfikowany sprzęt.  Prowadzone sa w Pracowni Rozwoju w środy i w czwartki od godziny 16.30.

Terapię poprzedzają konsultacje z rodzicami i proces diagnozy integracji sensorycznej.