Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS, a także Pedagogiki i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dialog.

Ukończyłam szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień), szkolenie NVC – Porozumienie bez przemocy, a także Kids’ skills – Dam radę! oraz szkolenie w zakresie terapii i edukacji dzieci z autyzmem.

Jestem założycielką Przedszkola, Żłobka i Pracowni Rozwoju „Brzdące na łące”. Miejsce to powstało z pasji i pragnienia pracy z dziećmi. Tutaj od 2012 r uczą się nie tylko Brzdące, ale cały zespół pracowników! Moją ambicją jest tworzyć przestrzeń przyjazną dzieciom i w której wykorzystujesię potencjał zarówno młodych pedagogów jak i specjalistów. Do harmonijnego rozwoju dziecka niezbędne jest doświadczanie, swoboda działania i ekspresji oraz stawianie wyzwań. Takie właśnie są „Brzdące na łące”.

W gabinecie wspieram dzieci, młodzież z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego, takimi jak kłopoty z panowaniem nad złością, wycofanie, lęk, nieśmiałość, agresja, obniżone poczucie własnej wartości, problemy w kontaktach z rówieśnikami, z trudnościami adaptacyjnymi i szkolnymi oraz obniżonym nastrojem.

Prowadzę wsparcie i poradnictwo dla rodziców w obszarach: komunikacja w rodzinie, adaptacja do nowych sytuacji życiowych, wsparcie w kryzysach rodzinnych, jak rozwód lub rozstanie rodziców.

W pracy psychoterapeutycznej integruję różne podejścia. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie. W rozumieniu pacjenta pomaga mi podejście psychodynamiczne i systemowe. Korzystam także z metod terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pracując z dziećmi i młodzieżą nie tylko dążę do rozwiązania zgłaszanego problemu, ale również pomagam budować wiarę we własne możliwości i rozwijać odporność psychiczną.

W Pracowni Rozwoju prowadzę treningi umiejętności społecznych, psychoterapię dzieci i młodzieży oraz konsultacje psychologiczne dla rodziców. W Przedszkolu i żłobku wspieram merytorycznie zespół terapeutyczny i nauczycielki Brzdąców.