Psycholog Warszawa Bielany

Wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców prowadzimy w Pracowni Rozwoju na Bielanach. w Pracowni Rozwoju na Bielanach. Przyjmujemy  dziećmi i młodzież do 18 r.ż.

Rodzicom pomagamy rozwiązywać problemy wychowawcze, wspieramy ich w pokonywaniu trudności wynikających z nieneurotypowego rozwoju dzieci oraz z kryzysów rodzinnych, rozwojowych, sytuacyjnych. Wspieramy rodziców w pozytywnej komunikacji i wspólnie poszukujemy nowych sposobów radzenia sobie. Działamy w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii.

 W pracy z dziećmi i młodzieżą szczególną uwagę przykładamy do nawiązania relacji, będącej bazą do dalszej pracy terapeutycznej. Dążymy do rozwiązania zgłaszanego problemu, ale również wzmacniamy poczucie własnej wartości i sprawstwa. Dzięki profesjonalnemu wsparciu nasi podopieczni nabywają umiejętności radzenia sobie, rozwijają kompetencje rozumienia swoich potrzeb i emocji, a rodzice uczą się być dla nich wsparciem w tym procesie, czerpiąc radość i satysfakcję z pełnienia swojej roli.

Pracownia rozwoju, to miejsce, w którym dzieci i rodzice otrzymują wsparcie w: 

  • rozwijaniu kompetencji społecznych, 
  • nauce kontrolowania wybuchów złości i agresji,
  • przełamywaniu nieśmiałości, 
  • nauce jak radzić sobie z lękiem i smutkiem, 
  • rozwijaniu umiejętności adaptacji w nowych miejscach i sytuacjach, 
  • kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w szkole, 
  • uczeniu się respektowania zasad, 
  • rozwiązaniu problemów z jedzeniem, spaniem, treningiem czystości, 
  • w trudnych przeżyciach i sytuacjach, takich jak rozstanie rodziców, śmierć osoby bliskiej lub wypadek