Zajęcia TUS Warszawa

Zajęcia TUS skierowane są do dzieci z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych, dzieci nieśmiałych, wycofanych, mających trudności w dostosowaniu się do zasad grupowych, radzeniu sobie ze złością, dzieci w spektrum autyzmu.

Każdy Trening jest dostosowywany do specyficznych potrzeb grupy – wieku dzieci, trudności, z jakimi się zmagają. Zawiera elementy rozwijania wiedzy o emocjach, rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i rozumienia emocji innych ludzi, ćwiczenie sposobów akceptowalnych społecznie ekspresjii emocji, relaksacji, rozumienia sytuacji społecznych i.in.

 Trening umiejętności społecznych składa się z cyklu 12 spotkań. Spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się raz w tygodniu. W zależności od liczebności grupy prowadzone są przez jedną lub dwie psycholożki.

Udział w zajęciach poprzedzony jest spotkaniem z rodzicami mającym na celu zebranie wywiadu na temat dziecka oraz kwalifikację do grupy.

Po zakończeniu zajęć rodzice otrzymują informację zwrotną na temat dziecka podczas 30 min. spotkania oraz opis funkcjonowania dziecka w trakcie zajęć.

Zajęcia TUS Warszawa Bielany – prowadzimy zapisy do grup wakacyjnych i na nowy rok szkolny! Zapraszamy do kontaktu.

 

Prowadzimy rekrutację  do następujących grup wiekowych:

  • Grupa przedszkolna (4-6 lat) 
  • Grupa wczesnoszkolna (7-9 lat)